Privacy Policy

Privacy verklaring

Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens  met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en  regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze  gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Bruidsboeketbedels, de manier van  communicatie maakt daarbij niet uit. Bruidsboeketbedels is gevestigd aan de Klinkstraat 6D te Oudenbosch (géén  bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze  privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar  klantenservice@bruidsboeketbedels.nl.  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn  persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige  van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere  persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens  
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar  
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als  je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld  zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via klantenservice@bruidsboeketbedels.nl en dan verwijderen wij deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. 

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?  

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.  

Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via  derden in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal  gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende  contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.  

Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op: 

– Naam 

– E-mailadres 

– Telefoonnummer  

– Jouw bericht 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.  
Voordat we voor je aan de slag gaan, kunnen we je een offerte sturen maar je vindt ons aanbod ook  op de website. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op: 

– N.A.W. gegevens 

– E-mailadres 

– Telefoonnummer 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.  

3. Om een bestelling naar je op te sturen, een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te  kunnen maken.  

Als je bij ons producten bestelt, dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt  gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst: 

– N.A.W. gegevens 

– Afwijkend afleveradres 

– E-mailadres 

– Telefoonnummer 

– Overige aangeleverde (persoons-)gegevens 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.  

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.  

De door jou afgenomen producten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan  kunnen we een incassotraject starten. In verband met betaling, facturatie & incasso slaan we de  volgende gegevens van je op: 

– N.A.W. gegevens 

– E-mailadres 

– Telefoonnummer 

– Rekeningnummer  

– Geboortedatum 

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.  

5. Om je onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen.  

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief slaan wij de volgende gegevens op: 

– N.A.W. gegevens 

– E-mailadres 

Wettelijke grondslag: toestemming en uitvoering van de overeenkomst. 

6. Om een review op de website achter te laten.  
Als je een review op de website achterlaat checken we eerst of jij het bent die een review achter laat  en slaan we de volgende gegevens op: 

– Naam 

– E-mailadres 

Wettelijke grondslag: toestemming.  

7. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.  
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden,  privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te  verwerken: 

– Naam 

– E-mailadres 

Wettelijke grondslag: toestemming.  

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken  
Bruidsboeketbedels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat  bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Wij  gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.  

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers  te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren. Last but not least  maken we soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat we je op maat gemaakte  content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media  bedrijven. 

Als we je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je  eerste bezoek aan deze website. We verwijzen je daarbij ook naar onze cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Doorgifte aan partners  
Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en  partners.  
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die: 

– Onze nieuwsbrieven versturen (Shopboost, Mailchimp) 

– Onze post versturen (MyParcel) 

– Onze betalingen & incasso’s afhandelen (Woocommerce, Klarna, Mollie) 

– Onze webhosting verzorgen (Ibrandz media) 

– Onze boekhouding verzorgen (DNB Administratie) 

– Overige programma’s die we gebruiken (Gmail, WhatsApp)

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen  afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners  die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. 

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen  de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in  Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een  modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door  de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw  gegevens goed worden beschermd. 

Doorgifte aan derden  
In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Bruidsboeketbedels, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je  gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. 

De beveiliging van jouw gegevens  
Bruidsboeketbedels heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je  persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en  verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk  aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of  geheimhoudingsverklaring. 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?  
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”. 

Persoons- en bestelgegevens: 

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 7 jaar na ons laatste contact. 

E-mail:  

E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een  overeenkomst of oplossen van een geschil. 

Facturen en offertes:  

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven  tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem. 

Nieuwsbrief:  

Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.   

Jouw rechten  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen  de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacey’s. 

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,  verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je  toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar klantenservice@bruidsboeketbedels.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking  heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Bruidsboeketbedels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Melden van een datalek  
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan  de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij  de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo  snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen  door een e-mail te sturen naar klantenservice@bruidsboeketbedels.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen. 

Aansprakelijkheid  
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bruidsboeketbedels verwerkt ten  behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Bruidsboeketbedels accepteert geen enkele  verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten  van derden. 

Wijzigingen in deze verklaring  
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Bruidsboeketbedels om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf.  Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar wij je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.  

In ieder geval raden wij je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te  blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Bruidsboeketbedels ga je akkoord met deze wijzigingen. 

Contact  Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, klantenservice@bruidsboeketbedels.nl of per post: 

Bruidsboeketbedels 
Klinkstraat 6D (géén bezoekadres) 
4731 DM Oudenbosch 

Bruidsboeketbedels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60771941. 

Versie: maart 2023